Søg

Måling af vejbump

Har kommunen valgt at højne trafiksikkerheden med et vejbump, er det vigtigt, at bumpet hverken er for højt eller for stejlt, da det kan skabe forskellige fysiske gener for trafikanterne. Vejdirektoratet kan måle, om bumpet lever op til kravene.

Vejbump er en af de mest anvendte og effektive måder at dæmpe trafikkens hastighed på, og samtidig er de forholdsvis billige at etablere. For bl.a. at undgå mulige fysiske gener for trafikanterne skal vejbumpet dog leve op til en række krav, som er beskrevet i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 27. maj 2008. Se evt. mere på retsinformation.dk.

Måling af kommunens bump

Vejdirektoratet tilbyder at kontrolmåle kommunens vejbump. Dette gøres ved at måle G-påvirkningen på føreren af en personbil. Den lodrette accelerationspåvirkning måles ved at fastspænde et servoaccelerometer på førerens bryst. Accelerometeret forbindes til en bærbar computer. På det enkelte bump udføres målingerne i hvert af bumpets vognbaner – i vognbanens kørselsretning.Hvad gør man, hvis bumpet ikke lever op til kravene?

Hvis kontrolmålingen viser, at den lodrette acceleration afviger fra Transportministeriets bekendtgørelse, kan vejmyndighederne vælge enten:

  • at ændre den skiltede hastighed til den hastighed, som giver den rette lodrette acceleration
  • at ombygge vejbumpet, så den opfylder kravene for den ønskede hastighed.​

I kan læse mere om alle godkendte bump i bumpkataloget på vejregler.lov-portaler.dk

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
08-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index