Søg

Scanning af kant- og vognbanelinjers refleksion

Vejdirektoratet kan hjælpe med at udføre scanning af kant- og vognbanelinjers refleksion, så vejmyndigheden får kortlagt vejstribernes kvalitet for at vide, hvornår der skal genstribes, men også for at fremme trafiksikkerheden.

Ikke bare hvide striber

Vejens afmærkning på kørebanen betyder både vejledning til trafikanten om overhalingssigt og synliggørelse af vejens linjeføring om natten og i usigtbart vejr. For at fremme trafiksikkerheden er det derfor væsentligt, at refleksionen kontrolmåles, så genafstribning kan udføres rettidigt.

Vejdirektoratet tilbyder automatisk måling og registrering af retrofleksionen af vejens kørebaneafmærkning. Resultatet kan lægges ind i Stribeman eller sendes.

Scanning af kørebaneafmærkningen betyder:

  • Forbedret trafiksikkerhed
  • Rettidig genopstribning
  • Mere økonomiske rutinemålingerDa målingerne med Ecodyn foretages med trafikkens hastighed, får man et hurtigt overblik over vejmarkeringens tilstand. Ecodyn foretager ca. 200 målinger for hver 100 meter. Resultaterne præsenteres både grafisk og som tabel, samt på kort som middelværdier, for eksempel pr. 25 eller 100 meter. Efterfølgende kan strækninger med dårlig retrorefleksion detailmåles med LTL 2000 som specificeret i Vejreglen for afmærkning på kørebanen.

Resultater i Stribeman

Vi tilbyder at ligge resultaterne i Stribeman eller sende dem til kunden.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
13-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index