Søg

Støjmåling

​​Støj er et emne, der optager både vejens naboer og dagspressen. Ved at vælge vejens belægning omhyggeligt, kan man reducere trafikstøjen betydeligt. Vejdirektoratet kan hjælpe med at fastlægge belægningens tilstand.
 

Vejbelægningens type og tilstand er væsentlige faktorer for omfanget af trafikstøjen, og det kan derfor betale sig at få kortlagt vejbelægningen. Din vejforvaltning kan få fastlagt hvor støjdæmpende en belægning er ved en måling med Vejdirektoratets CPX-trailer, deciBellA.

Effektiv støjmåling

CPX-traileren kan måle fra 100 meter til flere kilometer vejstrækning ad gangen. CPX-traileren trækkes af en målebil og registrerer løbende dæk/vejbanestøjen. Målingerne udføres med mikrofoner anbragt tæt på vejen og trailerens dæk. Metoden sikrer effektiv dokumentation af støjdata for lange strækninger.

Metoden

Der er endnu ikke vedtaget en international standard for målinger med CPX-trailer, men der foreligger et udkast– ISO/CD 11819-2 – som anvendes af mange lande i Europa. Denne metode anvendes med et dansk tillæg i en ny ordning for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag, SRS-systemet.

Traileren har to hjul med standardiserede dæk. Dæk/vejbanestøjen opfanges af to mikrofoner tæt på hvert dæk. Samtidigt dokumenteres farten og trailerens position (GPS). Det gennemsnitlige støjniveau rapporteres for hver 20 meter kørt strækning.

Ny støjklassificering af slidlag

En arbejdsgruppe under ledelse af Vejdirektoratet har udarbejdet en metode til at klassificere vejbelægningers støjreduktion i forhold til en referencebelægning. Grundlaget er en CPX-måling og 2. generation af metoden er taget i brug i januar 2013. Ideen er, at vejmyndigheden kan bestille en vejbelægning med en specificeret reduktion af trafikstøjen. Vejdirektoratet kan udføre målingen for producenten og rapporten kan efterfølgende danne baggrund for en deklaration af produktets støjreduktion.

Efter afslutning af entreprisen kan man med CPX-målingen kortlægge belægningens støjdæmpning.

Støjkortlægning af vejbelægninger

Den løbende vedligeholdelse af veje og planlægningen af udskiftning af nedslidte belægninger styres ofte med et vedligeholdelsessystem. Ved at foretage en støjmæssig gennemmåling af vejene bliver det muligt at tegne et kort over vejstrækningernes aktuelle støjmæssige tilstand. På denne måde kan det sikres, at støjbelastningen bliver reduceret gennem aktiv inddragelse af støj i planlægningen af vedligeholdelsen af vejene.

Vejdirektoratet tilbyder CPX-måling med dokumentationsrapport.​​​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index