Søg

Tilsyn med belægningsarbejde

Belægningsarbejde er noget, der berører mange. Dette gælder både borgere, beredskab, trafikselskab, politi, bygherre og presse. Ved at have tilsyn fra start til slut, kan man minimere gener for alle parter, og dermed opnå samarbejde om fælles mål, nemlig mest vej for færrest midler.

Ved at udføre tilsyn sikres følgende:

  • Vejarbejdet afmærkes korrekt, og dermed øger sikkerhed for både arbejdere og trafikanter
  • Vejarbejdet udføres korrekt og i henhold til det udbudte
  • Der køres ikke med overlæs, så vejnettet unødigt bliver belastet, eller at der sker kompensation for overlæs
  • Opdaterede tidsplaner og rettidig information til berørte borgere
  • Bodsopkrævning hvis bodsgivende frister eller arbejdet ikke overholdes
  • Eventuelle fejl & mangler fanges inden færdiggørelse, og udbedres
  • Korrekt afregning, også ved tillægsarbejde.

Et korrekt udført arbejde giver optimal levetid for belægning, og mindst mulig gene for trafikanter. Derfor er det vigtigt at tilsynet er en løbende proces igennem hele arbejdet.

Tilsyn eller efterkontrol

Ved tilsyn under udlægningen og prøvning af det udlagte materiale, kan I sikre jer, at kvaliteten af asfaltarbejdet svarer til udbudsgrundlaget og dermed den forventede levetid.

Afleveringsforretning /1-års og 5-års eftersyn

Den visuelle gennemgang af asfaltarbejder kræver en erfaren asfaltingeniør, der kan følge op på funktionskravene, anført i Vejreglerne. Vejdirektoratet tager også den efterfølgende dialog med entreprenøren om eventuel udbedring af skader.

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index