Søg

Vurdering af vejens bæreevne

Et godt kendskab til vejens bæreevne, hjælper kommunen med at investere i den rigtige belægningsløsning, som dermed sikrer en langsigtet holdbarhed for vejen.

Restbæreevnen er et udtryk for den tid, vejbefæstelsen endnu kan trafikeres, inden dimensioneringskriterierne overskrides.

En måling og beregning af bæreevnen for vejen er vigtig, når man skal vurdere dens restbæreevne og forstærkningsbehov i forbindelse med belægningsarbejder eller den langsigtede budgettering af belægningsvedligeholdet.

Fordele ved en bæreevnevurdering er, at:

  • bæreevnen sikrer investeringens forventede forrentning
  • skader, som tyder på bæreevneproblemer, vurderes korrekt
  • vejens overbelastning bliver imødegået
  • vurderingen giver en præcis dimensionering af vejbefæstelsen og dens forstærkning.

Faserne i vurderingen

Vejdirektoratet vurderer bæreevnen på følgende måde:

Registrering af trafikbelastningen

For at bæreevnen kan vurderes, er det nødvendigt at kende trafikbelastningen på den enkelte strækning, det vil sige antallet af ækvivalente 10-tons aksler, Æ10, der belaster vejen i dag og fremover. Kendes trafikbelastningen ikke, er det nødvendigt at foretage en trafiktælling.

Trafiktællingen kan foretages af Vejdirektoratet eller af kommunens egne folk. Hvis trafikken består af specielle køretøjer som trucks, kraner og lignende, skal typen og aksellasterne kendes.

Måling af vejbefæstelsens bæreevne

Målingen foretages med Vejdirektoratets målebil High Speed Deflectograph (HSD) og med faldlod Falling Weight Deflectogragh (FWD).

En beregning af vejens kvantitative bæreevne

Ud fra målingen, kan man nu lave en beregning af vejens kvantitative bæreevne, som danner grundlag for beregningen af forstærkningsbehovet.

En beregning af forstærkningsbehovet

Når vejens kvantitative bæreevne er kendt, kan det beregnes, hvor stort forstærkningsbehovet er. Det vil sige hvor tykt et asfaltlag, det er nødvendigt at udlægge for at opnå en restbæreevne, der svarer til den krævede dimensioneringsperiodes angivne trafikbelastning.

Forslag til belægningsvedligehold

Til sidst angives et forslag til valg af forstærknings- og slidlag. Desuden kan der eventuelt gives forslag til supplerende vedligehold, som forlænger vejens levetid, som f.eks. udskiftning af delarealer, afhøvling af rabatter, oprensning af grøfter og lignende.

For de større kommuneveje kan det være relevant at bruge målingerne i vejman.dk/belægningsoptimering.​​​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
08-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index