Søg

Dronning Alexandrines Bro

​Længde 745,5 m​
Bredde​ 10,7 m​
Gennemsejlingshøjde​ 26,0 m​
Gennemsejlingsbredde​ 127,5 m​
Byggeperiode​ 1939-1943​
Indviet​ 30. maj 1943​
Spor​ 2+cykelsti+fortov​
Brotype​ Åben buebro​

 
Dronning Alexandrines Bro, der fører rute 59 over Ulvsund, er beliggende mellem Kalvehave på Sydsjælland og Møn. 

Ud over det officielle navn kaldes broen også Mønbroen, Ulvsundbroen og Danmarks smukkeste bro. Den er opkaldt efter dronning Alexandrine, der var gift med Christian den x'ende.

 


Konstruktion
Broen er en klassisk buebro med buer både over og under vejbanen. Den store bue over gennemsejlingsfaget på midten er 127,5 meter bred.
 
Dronning Alexandrines Bro er støttet af i alt elleve buefag. To gange fem fag af jernbeton på hver side af en gennemsejlingsbue, der er konstrueret af stål. Betonbuerne er placeret under kørebanen, det store stålbuefag rejser sig over kørebanen midt på broen.
 
Støbegruber
Hvor de fire mindste piller skulle stå, blev der udgravet gruber i havbunden. Bunden i hver grube blev dækket af grus, og en stor jernbetonkasse uden bund blev transporteret ud til sænkestedet ved hjælp af flydepontoner. Derfra blev den sænket ned på havbunden. Kassen blev fyldt med beton, så den kunne fungere som fundament for pillen.
 
Sænkekasser
De seks store piller blev bygget af sænkekasser, der blev støbt i en flydedok. Sænkekasserne blev fyldt op med beton, når de var sat på plads.
 
Genbrug
De ti jernbetonbuer blev bygget over stilladser af træ. Stilladset blev samlet på lavt vand og transporteret ud mellem to piller. Her blev det anbragt på hylder på pillerne, og buen blev støbt oven på stilladset.
 
Efter støbningen af hver betonbue støbte håndværkerne vejbanen og bæresøjlerne på stedet.
 
Når buen havde hærdet i fire uger kunne træstilladset flyttes til næste fag. Håndværkerne passede så godt på træstilladserne, at der kun blev brug for tre stilladser til alle ti betonbuer.
 
Stålbuen
Det midterste fag af stål blev fremstillet på et værksted i København og samlet på stedet. Der blev bygget et hjælpestillads med tre midlertidige piller af træ. Ved hjælp af stilladset blev ståldrageren under brobanen monteret. På drageren blev der opstillet en kran, der blev anvendt til at montere selve stålbuen. 
 
 
​​
 

 Buens gitterværk

 
Oprettet
15-02-2012.
Senest opdateret
03-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index