Søg

Silkeborgtunnelen

​Længde ​326,0 m
​Bredde ​40,44 m
​Byggeperiode ​2013-2016
​Indviet ​November 2016
​Spor ​2 + 2 spor og nødspor
​Tunneltype ​Cut and C​over
 
Silkeborgtunnelen er beliggende i den østlige del af Silkeborg ved Søholt.

tunnel.jpgTunnelanlægget
Tunnelanlægget er en del af Silkeborgmotorvejen (primær rute 15) og udgør den overdækkede del i Silkeborg by forbi Søholt. 

Den overdækkede del af Silkeborgtunnelen er 303 meter lang (St. 41.783- St 41.480). Hertil kommer broen OF af Søholt Parkvej inkl. 2 meter tilpasning mellem tunnel (St 41.480-41.457), således at den samlede længde for overdækningen er på i alt 326 meter.

Midtervæggen fra spids til spids (41.798-41.445) har en længde på 353 meter. 

Tunnelanlægget omfatter bygværker, vejanlæg og bygværkstekniske-installationer. Der er desuden tilknyttet systemer for trafikovervågning og trafikregulering på tilstødende vejstrækninger. I tilknytning til anlægget er der hos Vejdirektoratets Trafik Center etableret overvågningsanlæg,der kan foretage overvågning af trafik og eventuelt etablere trafikrestriktioner.

Oprettet
03-01-2018.
Senest opdateret
04-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index