Søg

Detailbesigtigelse

Kommer en ny statsvej til at berøre din ejendom, indkalder Ekspropriations-kommissionen dig til to besigtigelser, en linje- og en detailbesigtigelse. ​

Læs mere om detailundersøgelser i informationsarket i højre menu.

Vejprojektet skal godkendes
Når en af statens veje skal udbygges eller en helt ny motorvej skal anlægges kan det betyde, at man som nabo får eksproprieret sin ejendom helt eller delvist. Det sker ved en ekspropriationsforretning som varetages af Ekspropriationskommissionen.
Forud for ekspropriationerne skal Ekspropriationskommissionen godkende Vejdirektoratets vejprojekt ved en eller flere besigtigelser.
Oprettet
26-04-2012.
Senest opdateret
12-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index