Søg

Ekspropriation

​Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen.
Hvis et byggeri - for eksempel et vejbyggeri - er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Lodsejeren, der bliver eksproprieret, har ret til erstatning.
 
En ekspropriation kan omfatte, at man skal afstå fast ejendom og/eller at ejendommen bliver pålagt begrænsninger (servitutter). 

 
Ekspropriation til statens veje sker ved en ekspropriationsforretning, som gennemføres af Ekspropriationskommissionen.

Ved ekspropriationsforretningen besøger Ekspropriationskommissionen og repræsentanter for Vejdirektoratet hver enkelt lodsejer, som er berørt af vejanlægget. Der vil ofte være 10-12 mennesker med til mødet.

Læs mere om ekspropriation i pjecerne i højre menu.

 

I Danmarks Riges Grundlov (§73, stk 1) står:
 
"Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning." 
Oprettet
26-04-2012.
Senest opdateret
19-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index