Søg

Forundersøgelse

​Den første konkrete planlægningsundersøgelse, der ofte foretages i et område, kaldes en forundersøgelse.

Forundersøgelser skal som udgangspunkt give en overordnet vurdering af behov og mulige løsninger på trafikale problemer i et område.

Forundersøgelsen skal bl.a. gennem den samfundsøkonomiske beregning give svaret på, om det vil være relevant at igangsætte en VVM-undersøgelse på hele eller dele af den undersøgte strækning.

Linjeføringen, altså hvordan den kommende vej skal forløbe i landskabet, tegnes ikke i detaljer. Ofte angives en bredere korridor. En konkret linjeføring kan senere placeres præcist indenfor korridoren.

Oprettet
26-04-2012.
Senest opdateret
12-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index