Søg

Geotekniske undersøgelser

Geotekniske undersøgelser er undersøgelser af jordbunds- og grundvandsforholdene, hvor Vejdirektoratet planlægger at placere en ny vej eller udvide/forbedre en eksisterende vej.
 
Læs mere om geotekniske undersøgelser i informationsarket i højre menu.
Oprettet
11-05-2012.
Senest opdateret
15-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index