Søg

Cykeltrafik og persontransport

Persontransportkilometer på transportformer, 2016

Cykeltrafikken udgjorde 3,6 pct. af det samlede persontransportarbejde i Danmark i 2016.  

 

cykeltrafik og persontransport_450px.jpg


Note: Gående er ikke medtaget. 

 

Én personkilometer svarer til at én person transporteres én kilometer.
 
I ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om cykeltrafikkens udvikling.
 
Transportvaneundersøgelsen (TU), som DTU Transport som står for, kan anvendes til at give et mere detaljeret af danskernes transportadfærd på cykel.
Oprettet
14-11-2013.
Senest opdateret
04-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index