Søg

Kørte km på cykel i Danmark

Kørte kilometer på cykel eller knallert 30, 2000-2016

I 2016 blev der i Danmark kørt cirka 3,0 mia. km på cykel eller knallert 30.
 
 

Kørte km med cykel_knallert30_2000-2016.png
Transportvaneundersøgelsen (TU) er anvendt til at bestemme kørte km på cykel i 2009 og 2010. Tallene er derefter tilbage-/fremskrevet ved hjælp af Vejdirektoratets cykeltrafikindeks.
 
En nærmere beskrivelse af metoden til opgørelse af kørte kilometer på cykel er beskrevet i notatet ”Revision af cykeltrafikken 1990-2009”

I ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om cykeltrafikkens udvikling.​

Oprettet
14-11-2013.
Senest opdateret
04-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index