Søg

Udvikling i cykeltrafikken på landsplan

Udvikling i cykeltrafikindekset, 2007-2017

Cykeltrafikindekset viser et fald i cykeltrafikken på 5 pct. fra 2016 til 2017.

 

udvikling-i-cykeltrafik-2007-2017.png
Vejdirektoratets cykeltrafikindeks, som følger udviklingen i cykeltrafikken og knallert30, er baseret på registreringer fra ca. 60 permanente cykeltællestationer fordelt over hele landet.

Det skal bemærkes, at cykeltrafikindekset er behæftet med større usikkerhed end vejtrafikindekset, da antallet af cykeltællestationer er noget mindre.

Vejret kan have stor indflydelse på cykeltrafikkens udvikling, og bidrager til udsvingene fra år til år.

I ”Nøgletal om vejtransport” findes mere detaljerede indeksdata for perioden 1990-2017.​​​​

Oprettet
14-11-2013.
Senest opdateret
20-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index