Søg

Nøgletal om vejtransport

nøgletal om vejtrafik.png

I Vejdirektoratets statistikkatalog "Nøgletal om vejtransport" er der samlet et antal centrale transportstatistikker, som præsenterer et overordnet billede af vejtransportens omfang og udvikling i Danmark. 

Statistikkataloget er et Excel regneark, hvor første faneblad indeholder en indholdsfortegnelse. De øvrige faneblade indeholder hver sin transportstatistik. Fra indholdsfortegnelsen kan du klikke direkte videre til den transportstatistik, du ønsker.

De fleste tal i "Nøgletal om vejtransport" er også oplyst på de øvrige statistiksider. Det skal dog bemærkes, at de øvrige statistiksider også indeholder andre typer af trafikdata, som ikke fremgår af statistikkataloget, f.eks. data om hastigheder, trængsel eller konkrete tælledata.

Inddelingen i Excelfilen
 "Nøgletal om vejtransport" er kategoriseret efter følgende emner:

  • Trafikindekser
  • Trafikarbejde
  • Persontransportarbejde
  • Trafikken på udvalgte lokaliteter
  • Lastbiltrafik
  • Cykeltrafik
  • Køretøjsbestand
  • Pendling

Under hver enkel statistik er anført nogle supplerende oplysninger om bl.a. kilden til statistikken eller, hvis der er særlige forhold relateret til tallene.

Hvis du vil vide mere om tallene, er du velkommen til at kontakte den person, som står anført under den pågældende statistik.

"Nøgletal om vejtransport" er fortsat under udvikling, og vi modtager gerne forslag til forbedringer eller til nye statistikker.​​​​

 

 Link til Statistikkataloget

 
 

 Kontakt

 
Flemming Clausen
7244 3197
Oprettet
17-12-2014.
Senest opdateret
20-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index