Søg

Hvordan måler vi trængsel med GPS

Vejdirektoratet har aftaler med en række firmaer, som i forvejen bruger GPS i deres biler. Alle oplysningerne om bilernes kørsel får vi en gang om året. 
GPS-data oplyser om den enkelte bils position og hastighed ved hjælp af koordinater.

Ud fra bilernes målte hastighed beregnes den gennemsnitlige rejsehastighed på de enkelte strækninger for hver halve time i døgnet. Rejsehastigheden indeholder også de stop, som trafikken forårsager ved lyskryds eller ved kødannelser; men indeholder ikke de stop, som trafikanterne selv foretagerf.eks.ved mindre ærinder som afsætning eller indkøb.

Til beregning af trængsel bruger vi den fri hastighed som reference. Det er den hastighed, som en trafikant kan køre på en strækning, hvis der ikke er andre trafikanter. I praksis benytter vi gennemsnitshastigheden i aften- og nattetimerne. Den fri hastighed kan dog ikke være højere end den tilladte hastighed på strækningen.

Ved trængsel i en time forstår vi forholdet mellem den gennemsnitlige rejsehastighed og den fri hastighed i denne time. Der anvendes kun typiske hverdage for at belyse den  daglige trængsel.

Oprettet
18-12-2014.
Senest opdateret
30-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index