Søg

Om trafiktallene på kortet

Nøjagtigheden af de viste trafiktal, for eksempel udsving i resultater fra et år til et andet, kan være påvirket af flere forskellige faktorer:
  • Antallet af talte dage i et givet år
  • Udskiftning af tælleudstyr i løbet af tælleperioden
  • Et vejarbejde kan have påvirket trafikmønstrene
  • Der er kommet nye eller blevet omlagt veje i tælleperioden
  • Lokale forhold eller lokale begivenheder med usædvanlige trafik
Nogen steder kan der mangle trafikdata for en periode
Hvis der har manglet pålidelige tælledata for et enkelt år, fordi der f.eks. har været dataudfald, har vi skønnet en årsdøgntrafik, som er baseret på trafikudviklingen ved de nærliggende tællestationer. 

Nogen steder kan der mangle trafikdata for en periode, og det kan for eksempel skyldes, at  tællestationen har været midlertidigt nedlagt, mens vejen har været under ombygning.
 
Om trafikkortet
Klik på kortet nedenunder og få vist de steder, hvor vi har trafiktal for en længere årrække.
 
Farverne på cirklerne viser størrelsen af den årlige procentvise trafikudvikling for den periode, som vælges øverst til venstre på skærmsiden.
 
Ved at klikke på en cirkel har du mulighed for at få vist en graf, der viser den historiske trafikudvikling stedet. 
 
Udviklingen er beregnet som den samlede procentvise ændring i årsdøgntrafikken i den valgte periode divideret med antallet af år i perioden. Det vil sige som det gennemsnitlige antal procentpoints pr. år, som trafikken har ændret sig i perioden.
 

 Klik på kortet og vælg en lokalitet

  

 Kontakt

 
Oprettet
17-12-2014.
Senest opdateret
27-02-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index