Søg

Trafikudvikling på statsveje - 1988-2017

Vejdirektoratet talt trafikken på udvalgte lokaliteter (primært på statsvejnettet) i gennem flere år. Med baggrund i disse historiske data har vi opstillet tidsserier over udviklingen i årsdøgntrafikken.   

Klik på kortet nedenunder og få vist de steder, hvor der findes trafiktal for en længere årrække.

Øverst på det åbnede kort findes et filter, hvor man kan vælge en tidsperiode. Farverne på cirklerne fortæller, hvor meget den årlige procentvise trafikudvikling er for den valgte periode.

Udvikling er beregnet som den samlede procentvise ændring i årsdøgntrafikken i den valgte periode divideret med antallet af år i perioden. Det vil sige, som det gennemsnitlige antal procentpoints pr. år trafikken har ændret sig i perioden.

Ved at klikke på en cirkel har du også mulighed for at få vist flere data eller en graf, der viser den historiske trafikudvikling stedet.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Klik på kortet og vælg en lokalitet

 


 

 Vil du vide mere

 
 

 Kontakt

 
Flemming Clausen
7244 3197
Oprettet
17-12-2014.
Senest opdateret
01-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index