Søg

Længden af statsveje 2018

​Statsvejnettets længde pr. 1.1.2018

  • Statsveje: 3.815 km
  • Sund & Bælt: 21,7 km (Storebælt) og 8,9 km (Øresund) og 283 m ved Spodsbjerg Færgehavn
  • Øresundsbro Kons.:10,7 km (Øresund, fra tunnel til Sveriges landegrænse)

Det rutenummererede vejnet

  • Europavejsruter: 945 km
  • Primærruter: 3.249 km
  • Sekundærruter: 5.940 km 
 
 I boksen "Tal og data" findes Excel-filer med tal flere år tilbage.

Vejlængder fordelt på myndighed

Statsveje​
​Sund & Bælt  samt
Øresundsbro Kons.
​Kommuneveje ​Længde i alt
År​

​km

km

​km

​km

2018​ 3.815​ 41​ ...​ ...​
2017​ 3.803​ 41​ 70.713​ ​74.558
  

Længden af statsveje fordelt på vejtype 

​ ​ Motorveje​ ​ ​Motortrafikveje Øvrige
statsveje​
​Statsveje ​Sund & Bælt samt
Øresundsbro Kons.
År​ ​km ​km ​km ​km
2018​ 1.227​ 41​ 312​ 2.276​
​2017 1.205​ 41​ ​320 2.278​
   

Længden af ramper til statsveje fordelt på vejtype 

​Motorveje​ ​ ​​Motortrafikveje​ Øvrige
statsveje​​
​Statsveje Sund & Bælt samt
Øresundsbro Kons.​
År​ ​km km​ km​ km​
​2018 ​673 18​ 75​ 72​
2017​ 651 18​ ​73 77​
   

Længden af kommuneveje fordelt på vejtype

Motorveje​ Motortrafikveje​ ​Øvrige kommuneveje
År ​Km ​Km ​Km
2018​ ...​ ...​ ​...
2017 8​ ​57 ​70.648

 

... Oplysning foreligger ikke.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
27-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index