Søg

Forventninger til vejtrafikkens udvikling

Vejdirektoratet forventer, at antallet af køretøjs-kilometer vil stige med cirka 7 pct. på det samlede danske vejnet i perioden 2016 til 2020. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 1,8 pct. i forhold til de kørte kilometer i 2016. Vurderingen er baseret på den seneste version af Landstrafikmodellen (ver. 1.2). 

Efter 2020 og frem til 2030 forventes det, at køretøjs-kilometerne stiger med
8,3 pct. Det vil i gennemsnit være cirka 0,8 pct. pr. år i forhold til niveauet i 2020.

I hele perioden mellem 2016 til 2030 vil der ske en vækst i køretøjernes kørte kilometer på 16 pct. Det svarer til en årlig gennemsnitlig vækst på 1,2 pct. i forhold til 2016.

Til sammenligning steg køretøjs-kilometerne med 1,8 pct. fra 2010 til 2016. Længere tilbage i perioden mellem 1984 til 2016, var den gennemsnitlige årlige vækst på 2,4 pct. Fra 2013 til 2016 steg de samlede køretøjs-kilometer med gennemsnitligt 2,8 pct. om året.

Figuren nedenfor viser den forventede udvikling i køretøjs-kilometer efter vejtype fra 2016 til 2030. ​

 
figur til forsiden.png


2016 = indeks 100. 
Landstrafikmodellen beregner trafikken i årene 2015, 2020 og 2030.
 
 

Antallet af kørte køretøjs-kilometer har de seneste 30 år udviklet sig lineært. Dette indebærer, at væksten i antallet af kørte kilometer på vejnettet fra det ene år til det næste år i perioden er lige stor.


Tabellen viser den samlede vækst i trafikarbejdet opdelt på vejtyper:

Gennemsnitlig årlig vækst i antallet af køretøjs-kilometer (LTM-prognosen)​​ ​ ​ ​
​Motorveje ​Øvrige veje ​Alle veje
​2016 - 2020 ​2,7 % ​1,3 % ​1,8 %
2020 - 2030​ ​0,9 % ​0,8 % ​0,8 %
2016 - 2030​ ​1,5 % ​1,0 % ​1,2 %
 

En v​æsentlig årsag til den noget lavere vækst i trafikarbejdet fra 2020 til 2030 er, at der i Landstrafikmodellens vejnet kun inkluderes de vejprojekter, der allerede er besluttet og finansieret.

Der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet eller finansieret nye vejprojekter efter 2020. Det betyder, at væksten i beregningerne reduceres sammenlignet med en situation, hvor der bliver bygget nye veje.

Trafikken begrænses endvidere som følge af den trængsel, der opstår på stærkt trafikerede strækninger.

Kortet viser den gennemsnitlige vækst i antallet af kørte køretøjs-kilometer, som det er beregnet med Landstrafikmodellen for perioden 2015 til 2030. Væksten er fordelt på statsvejsnettet for henholdsvis hele Danmark og for hovedstadsområdet.

Gennemsnitlig årlig vækst i trafikarbejdet fordelt på statsvejene i Danmark og hovedstadsområdet for perioden 2015-2030.

(klik på kortet for at åbne en version med zoomfunktion)
 

Årlig vækst 2015-2030.jpg​​
​​​
 

 Kontakt

 


Anette Jacobsen​

Telefon: 72443147

Oprettet
25-01-2016.
Senest opdateret
21-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index