Søg

Ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Færdselsloven er pr. 1. juli 2017 ændret, således at der i Danmark kan gives tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer. 

Forsøgsordningen danner grundlag for muligheden for forskelligartede forsøg, der kan spænde fra test af førerstøttesystemer til kørsel med selvkørende køretøjer. 

Lovgivningen giver mulighed for tilladelse til forsøg op til og med SAE niveau 4. 

Forsøgsordning løber i første omgang fra den 1. juli 2017 til den 1. juli 2022 

I forbindelse med overvejelse om at ansøge om tilladelse til forsøg, skal der gøres opmærksom på, at helt kortvarige fremvisninger af selvkørende motorkøretøjer hvor fremvisningen foregår på et afspærret område, hvor der ikke forekommer øvrig trafik, ikke kræver en tilladelse efter denne forsøgsordning. Et sådan arrangement vil dog som udgangspunkt forudsætte, at vejmyndigheden og politiet kan godkende fremvisningen.

Inden en ansøgning om tilladelse til et forsøg kan indsendes, skal forsøget være vurderet af en godkendt assesssor. Det er Færdselsstyrelsen​ der godkender assessorer. 

Ansøgningen

Når ansøgningen indsendes skal følgende oplysninger som udgangspunkt indgå:
  • Beskrivelse af forsøget
  • Assessorvurdering
  • Beskrivelse af organisationen bag forsøget
  • Tidsmæssig afgrænsning 
  • Geografisk afgrænsning 
  • Beskrivelse af involverede køretøjer
  • Plan for indsamling og håndtering af data
  • Plan for information til øvrige trafikanter

Vejledning

I vejledningen kan der læses nærmere om, hvilke oplysninger der skal fremgå under de enkelte punkter. Se link til højre på siden.

Sagsbehandlingen af ansøgningen skal blandt andet sikre, at forsøget kan gennemføres trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis det findes nødvendigt for sagsbehandlingen, kan der stilles yderligere relevant krav til ansøgningen. 

Mere om forsøget

På nedenstående links kan der læses nærmere om forsøg med selvkørende motorkøretøjer og baggrunden herfor.


​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
 

 Indsend ansøgning

 
 

 Vejledning til ansøgning

 
 

 SAE niveauer

 
 

 Kontakt

 
Oprettet
27-06-2017.
Senest opdateret
03-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index