Søg

Strategiske analyser

​Se Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside hvor et tema om de strategiske analyser, giver en fuldstændig beskrivelse af de gennemførte analyser. 
 

De strategiske analyser vedrørende veje omfatter

1. En strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i Østjylland
Analysen skulle på vejområdet behandle:  
  • Det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland 
  • Det langsigtede kapacitetsbehov for trafikken mellem Øst- og Vestdanmark  
Vejdirektoratet har i den forbindelse udarbejdet følgende analyser:
 
2. En strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet
Analysen skulle på vejområdet bl.a. behandle
  • Perspektiver i Ring 5-korridoren og yderligere opgradering af vejforbindelsen i Ring 4
 
Vejdirektoratet har i den forbindelse udarbejdet følgende analyse:
​​​​
 

 Den politiske aftale bag

 
​Partierne bag aftalen om ”En grøn transportpolitik” besluttede i januar 2009 at få gennemført de nævnte strategiske analyser, der skal bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder.
 

 Kontakt

 

Ulrik Millandt Larsen

Telefon 7244 3618​

Oprettet
12-03-2014.
Senest opdateret
16-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index