Søg

Hændelseshåndtering

På vejstrækninger vil hændelser som trafikuheld, havarerede biler, forhindringer på vejen og vejarbejder kunne resultere i en forringet trafikafvikling, og eventuel forøget uheldsrisiko. Det skyldes reduceret vejkapacitet og uregelmæssig trafikafvikling. Ved hændelseshåndteringssystemer forstås systemer, der effektivt kan mindske følgevirkningerne af hændelser på vejnettet, herunder tidstab og følgeuheld.
Hændelseshåndtering omfatter systemer til "detektering og visuel kontrol" samt "trafikantinformation, regulering og oprydning"
Oprettet
12-11-2013.
Senest opdateret
29-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index