Søg

ITS og samfundsøkonomi

Vejdirektoratet har de seneste år arbejdet med at udvikle en anvendelsesorienteret metode, der gør det muligt at lave samfundsøkonomiske analyser af konkrete ITS-tiltag. 
Metoden kan bruges til at vurdere, om de samfundsøkonomiske gevinster ved et konkret ITS-tiltag overstiger omkostningerne til anlæg og drift. Samtidig er det muligt at sammenholde tiltaget med andre mulige investeringer, eksempelvis anlægsarbejder.
 

Overordnet set giver arbejdet:

  • En beskrivelse af den metodiske tilgang, der skal sikre konsistens i analysearbejdet
  • Et overblik over effekterne ved ITS på baggrund af udvalgte evalueringer 
  • Retningslinjer for hvordan trafikanternes oplevede værdi af trafikinformation håndteres og værdisættes i analyserne
 På denne side har vi samlet:
  • Metodebeskrivelsen, der i korte træk præsenterer resultaterne af det gennemførte arbejde og viser, hvordan man kan gennemføre samfundsøkonomiske analyser af ITS-tiltag  
Et vigtigt grundlag for at opgøre samfundsøkonomi for ITS-tiltag er viden om effekter. En del af arbejdet har derfor omhandlet indsamling af effekter i form af evalueringer. I kolonnen til højre findes links til en lang række ITS-evalueringer opdelt i kategorier.
 
Ved fastlæggelse af effekter til brug ved samfundsøkonomiske vurderinger er det vigtigt, at man er opmærksom på forskelle i trafikale forhold, nationale karakteristika og vejens udformning m.m.
 

 

 
Metoden til samfundsøkonomisk vurdering af ITS-tiltag vil blive gennemgået i Transportministeriets samfundsøkonomiske projektgruppe med henblik på en inkludering i den officielle samfundsøkonomiske metode på transportområdet.
 
Muligheden for at vurdere ITS-tiltag er ikke inkluderet i den netop offentliggjorte version 3.0 af regnearksmodellen TERESA.
 
Ved den næste opdatering af TERESA og de transportøkonomiske enhedspriser vil dette være relevant.
 
​​​​​​​​​​​​
Oprettet
12-11-2013.
Senest opdateret
05-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index