Søg

ITS på vej

​De mange muligheder med ITS gør, at vi kan udnytte de eksisterende veje så optimalt som mulig.

Herunder ses eksempler på de typer af ITS systemer som Vejdirektoratet arbejder med på statens veje. 

Informationssystemer

 
Med variable informationstavler er det muligt løbende at informere trafikanterne om den aktuelle trafiksituation under rejsen. Det kan f.eks. være: 
  • Rejsetider
  • Vejrinformation
  • Uheld
  • Advarsel om spøgelsesbilister

Køvarslingssystemer


Ved at bruge forskelige køtavler kan trafikanterne advares om kø længere fremme på vejen og  vil på den måde have mulighed for at tilpasse hastigheden til forholdene. Det primære formål med køvarsling er at undgå bagendekollisioner. 

Variabel hastighed 

 

  

Variable hastighedstavler anvendes især, når der er behov for at tilpasse hastigheden på en given strækning. Enten for at højne trafiksikkerheden eller for at få trafikken til at glide bedre. Det kan f.eks. være: 

  • Ved skole med krydsende trafik
  • Ved vejarbejde
  • På landeveje med krydsende trafik
  • I myldretiden

Trafikovervågning
 


Ved at overvåge trafikken kan der hurtigt gribes ind, når der opstår en særlig situation på vejnettet eller der opstår en fejl på en del af trafikledelsessystemerne.

Dataopsamling

ITS

Vejdirektoratet opsamler en række data på det danske vejnet, der samles i en database, for i sidste ende at anvendes til trafikantinformation.

Vejdirektoratet arbejder for hele tiden at forbedre indsamlingen af data på tværs af transportformerne.

​​
Oprettet
05-01-2012.
Senest opdateret
30-11-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index