Søg

Rampedosering

Når der strømmer meget trafik fra en tilkørselsrampe ind på en stærkt belastet motorvej, kan det medføre kødannelser på motorvejen. Det sker især, når en kolonne af køretøjer fra rampen prøver at komme ind på motorvejen. Resultatet er kødannelser på motorvejen, hvilket medfører øget risiko for bagendekollisioner. Samtidig reduceres den samlede kapacitet på motorvejen.
Problemet kan søges afhjulpet vha. et rampedoseringsanlæg. Det er et trafiksignal på rampen, hvis funktion er at udjævne og evt. begrænse den tilstrømmende trafik til motorvejen.
Oprettet
12-11-2013.
Senest opdateret
29-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index