Søg

Reversible vognbaner

Færdselsretningen i en eller flere vognbaner kan gøres reversibel (vendbar) ved regulering med variable vejtavler og vognbanesignaler. Det kræver samtidig, at vejanlægget og anden afmærkning er udformet til at håndtere de skiftende trafikretninger. Hermed kan vejkapaciteten indrettes efter efterspørgslen, så kapaciteten øges i retningen med mest trafik og reduceres i retningen med mindst trafik. Ændringen i kapaciteten sker i specifikke tidsinterval og skifter retning, når trafikbelastningen skifter retning. Brug af ITS muliggør også, at skift kan ske efter observerede trafikale forhold f.eks. uheld, trafikarbejde mv.
Oprettet
12-11-2013.
Senest opdateret
29-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index