Søg

Klima, miljø & natur

Støjskærm og cyklister

Vejdirektoratet arbejder med at udvikle miljøvenlige og klimatilpassede veje. Vi arbejder løbende på at:

  • undersøge anvendelse af miljøvenlige materialer - genanvendelse og lokale materialer
  • anvende vejmaterialer med lavest mulige energiforbrug set over hele vejanlæggets livscyklus
  • anvende anlægsmetoder med mindst mulig påvirkningen på miljøet
  • undgå eller i det mindste minimere skader på natur og miljø mest muligt
Oprettet
02-04-2012.
Senest opdateret
14-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index