Søg

Støjbekæmpelse


Vejdirektoratet arbejder løbende på at forebygge og begrænse støjgenerne fra statens veje. Vi arbejder konstant med udvikling af nye og bedre metoder til bekæmpelse af vejstøj, og vi formidler viden til den danske vejsektor.

Langs eksisterende veje sætter vi ind dér, hvor støjproblemerne er størst, og hvor vi får mest mulig støjreduktion for pengene. Støjreducerende tiltag kan ikke fjerne støjen, men kan reducere den og dens gener. De støjreducerende tiltag ændrer støjbilledet, så støjen opleves anderledes.


lastbil på vej

Støjskærme
Bygninger, støjskærme, jordvolde, bakker i landskabet og tæt skov kan skærme for støjen. Støjskærme og jordvolde kan dæmpe støjen op til 6 dB og i sjældne tilfælde mere. En støjskærm afbryder den direkte udbredelse af støjen fra vejen til modtageren. Den er ofte konstrueret med en porøs, lydabsorberende overflade, så støjen ikke reflekteres til den anden side af vejen. Støjdæmpningen er altid størst lige bag ved den skærmende genstand og aftager på større afstand.

Indstil din egen støjskærm og se effekten

Støjisolering
Det er ikke altid muligt at afhjælpe støjen fra trafikken ved opsætning af støjskærme. Ved etageboliger vil en støjskærm typisk kun beskytte de nederste etager. Her vil det være hensigtsmæssigt at støjisolere boligernes facade for at opnå acceptable støjforhold indendørs.

Støjreducerende belægning
Støjreducerende belægninger på vejene kan dæmpe støjen cirka 2 dB i forhold til traditionel asfaltbelægning. Det skyldes belægningens mere jævne overflade og åbne struktur. Den opnås ved at bruge mindre sten end i den almindelige belægning. Støjen fra en støjreducerende asfaltbelægning vil ligesom støjen fra en traditionel belægning stige, efterhånden som vejen bliver slidt.

På motorveje og andre statsveje, hvor trafikken belaster tættere bymæssig bebyggelse med vejstøj over 58 dB, bliver støjreducerende belægning anvendt i forbindelse med vedligeholdelse og nyanlæg.

Den traditionelle asfaltbelægning, der er testet, er en otte år gammel belægning. Støjskærmen er fire meter høj og placeret 4,5 meter fra vejkanten. Lyttepositionen er placeret midt for støjskærmen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du høre vejstøj i en stue med og uden lydisolerede vinduer.
Hør lydklip

 

 Kontakt

 
Jakob Fryd 
Email: jaf@vd.dk

Lene Nøhr Michelsen 
Email: ​lmi@vd.dk​​
Oprettet
29-01-2018.
Senest opdateret
27-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index