Søg

Støjhandlingsplan

Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023


Hvert 5. år gennemfører Vejdirektoratet en kortlægning af støjen langs statens veje og udarbejder en støjhandlingsplan for det statslige vejnet.  

Støjhandlingsplan er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner”. 

Støjhandlingsplanen henvender sig til den almindelige offentlighed, som via denne plan har mulighed for at orientere sig om, hvordan Vejdirektoratet arbejder for at mindske støjgenerne fra statens veje. Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen, samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet. 

I støjhandlingsplanen er der på baggrund af en screening af hele statsvejnettet udpeget særligt støjbelastede boligområder, der indgår i den fremadrettede prioritering af støjskærmsprojekter.


Støjhandlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en støjkortlægning af statsvejnettet udført i 2017. 

Du kan se resultatet af støjkortlægningen på det digitale støjkort.​

Støjhandlingsplanen var i offentlig høring i sommerhalvåret 2018. Man kan læse en sammenfatning af den offentlige høring i bilag 1 i støjhandlingsplanen.​støjbelastede boliger i forskellige støjklasser_2012 og 2017.svg

 ​​​​​​​​​​​​​
 

 Kontakt

 
​Jakob Fryd
Email: jaf@vd.dk

Lene Nøhr Michelsen 
Email: ​lmi@vd.dk​​​
 

 Oversigtskort

 
lille-udpegede og ikke udpegede omraader.jpg

Oprettet
29-01-2018.
Senest opdateret
20-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index