Søg

Vejstøj


Forskellige faktorer har betydning for, hvor meget støj der kommer fra en vej, og hvordan støjen opleves.lastbil på vej

Trafikken
Trafikmængden og sammensætningen af personbiler, busser og lastbiler har betydning for mængden af vejstøj. Lastbiler og busser, kaldet tung trafik, støjer mere end personbiler og er ansvarlige for cirka halvdelen af støjen fra de fleste større veje.

Bilernes hastighed og støjniveau hænger også sammen. Jo højere fart desto mere støj, ligesom ujævn kørsel med mange accelerationer og opbremsninger giver mere støj end jævn kørsel.Afstand og vejr
Afstand til vejen har betydning for støjniveauet. Jo længere væk fra vejen, man befinder sig, jo mindre bliver støjen. Støjen falder med mindst 3 dB, hver gang afstanden til vejen fordobles. Det betyder, at støjen falder hurtigt i starten, når man bevæger sig væk fra en vej. Derfor kan der være stor forskel på støjen i forskellige husrækker. En halvering i trafikmængden svarer også til et fald på 3 dB.

Vejret særligt vindforholdene har også betydning for, hvordan støjen fra en vej spredes i omgivelserne. Tæt på vejen betyder vejret ikke ret meget. Er afstanden 100 eller 200 meter kan man opleve, at støjen visse dage næsten ikke bemærkes, mens det på andre dage kan lyde som om, at vejen er meget tættere på.

I Danmark har vi mest vestenvind. Det betyder, at vejstøj ofte vil være højere til højre for vejen end til venstre. Måles vejstøjen 300 meter til venstre for vejen, vil støjen her fx være 56 dB, mens den i samme afstand til højre for vejen vil to dB højere, nemlig 58 dB.
Overflader, vejbelægninger og refleksioner
Terrænoverfladen beskrives som hård, blød eller en blanding. Når vejstøjen rammer en hård terrænoverflade, såsom. beton, asfalt eller en vandoverflade, bliver det meste af støjen reflekteret og kastet videre. Det sker ikke i samme grad på bløde terrænoverflader, f.eks. græsarealer, marker, haver eller naturområder.

Når støj rammer en bygning eller en anden lodret og hård overflade, bliver den reflekteret. Står man foran en vej, hvor der er store bygninger på den modsatte side af vejen, hører man derfor både den støj, der kommer direkte fra vejen, og den støj, som er reflekteret på bygningerne.

Mængden af støj, der udsendes fra vejen, afhænger også af vejens belægning. Støjreducerende belægninger kan dæmpe støjen cirka 2-3 dB i forhold til traditionel asfaltbelægning. Det skyldes belægningens mere jævne overflade og åbne struktur, der opnås ved brugen af mindre sten end i den almindelige belægning. Støjen fra en støjreducerende belægning vil ligesom støjen fra en traditionel belægning stige, efterhånden som vejbelægningen bliver slidt.


​​
 

 Kontakt

 

Jakob Fryd
Email: jaf@vd.dk

Lene Nøhr Michelsen 
Email: ​lmi@vd.dk​

Oprettet
29-01-2018.
Senest opdateret
27-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index