Søg

Støj


Støj er uønsket lyd
Støj opfattes forskelligt af forskellige mennesker i forskellige situationer. Nogle kan opleve musik som støj, mens andre er tilfredse, næsten uanset hvor højt der spilles. Derimod vil de fleste mennesker opleve lyde, der stammer fra vejtrafik, som støj.

Miljøstyrelsen har i Danmark fastsat nogle vejledende grænseværdier for vejstøj i boligområder på 58 dB. Er støjen over 68 dB omtales området eller boligerne som ”stærkt støjbelastede”.

Se støjbarometer

Støjens styrke måles i decibel (dB). 0 dB svarer til den laveste lyd, en person kan høre, mens 120 dB er så kraftig støj, at det gør ondt i ørerne. Ændringer i støjniveauet på 3 dB opleves som en lille ændring, mens 8-10 dB vil opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjniveauet.​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vejdirektoratet arbejder målrettet med støj og støjreducering i forbindelse med etablering af nye veje og anlæg, vedligeholdelse og på støjplagede strækninger af det statslige vejnet.


 

 Vil du vide mere

 
 

 Kontakt

 

Jakob Fryd 
Email: jaf@vd.dk

Lene Nøhr Michelsen 
Email: ​lmi@vd.dk​

Oprettet
02-04-2012.
Senest opdateret
29-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index