Søg

Cykelbokse

Vejdirektoratet ønsker at fremme udbredelsen af cykelbokse og, i samarbejde med kommunerne, at udnytte og øge eksisterende viden om, hvordan man forebygger ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Herunder også hvilken effekt cykelbokse har på ulykker.

​Hvad er en cykelboks?

En cykelboks er et ekstra venteareal til cyklister, som er placeret foran bilernes stoplinje i signalregulerede kryds. Cykelbokse bruges bl.a. i Holland og bliver anbefalet som tiltag mod højresvingsulykker.

Cykelboksen øger cyklisternes synlighed ved at placere dem foran køresporet for biler og lastbiler, samtidig med at de kan passere krydset inden den øvrige trafik afvikles, og eksempelvis lastbiler skal svinge til højre. Samtidig forventes cykelbokse at medføre færre cyklister på højre side af motorkøretøjerne på steder med cykelsti eller -bane. Tiltaget prioriterer cyklister, og det vil derfor også være et tiltag, der fremmer cyklisme. 

cykelbokse.jpg

​Pulje til cykelbokse i 2016

Vejdirektoratet har i 2016 tildelt midler til kommuner til etablering af cykelbokse gennem Pulje til cykelbokse. 

Midlerne er tildelt via Aftaler om En grøn transportpolitik til konkrete forsøg med etablering af cykelbokse. Midlerne er bevilget gennem Trafikaftale 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Følgende kommuner har modtaget tilskud til etablering af cykelbokse gennem puljen:

• Frederiksberg
• Hjørring
• Horsens
• Kolding
• København
• Odense
• Randers
• Svendborg
• Tårnby
• Vejle
• Aalborg
• Aarhus​

​Der er lukket for ansøgninger til Pulje til cykelbokse, men hvis du vil vide mere om ​puljen, kan du finde materialet i linkslisten til højre.

​Evaluering af forsøg med cykelbokse

Evalueringen af forsøget med cykelbokse har fundet sted i syv kryds i forskellige bystørrelser og med forskellig geometrisk udformning og trafikmængde. Du kan læse mere i baggrundsrapporten eller i den sammenfattende pixi version, som begge findes i linkslisten.

Kommunikation om cykelbokse

Er I ved at etablere nye cykelbokse i din kommune, så kan I bruge Vejdirektoratets kommunikationsmateriale til at fortælle borgerne, hvordan de skal agere, når der er en cykelboks på vejen. 

Der er illustrationer af kørsel ved cykelbokse i linkslisten, som kan printes og uddeles, eller I kan henvise til Vejdirektoratets film herunder, der viser, hvordan man skal køre som cyklist ved en cykelboks.

Se filmen om, hvordan du bruger cykelboksene:
CYKELBOKS.JPG

 ​​​​​​​​​​

Oprettet
11-01-2012.
Senest opdateret
02-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index