Søg

Sorte pletter og grå strækninger

GAB3779_VD_By_Trafiksikkerhed_038.jpg 

​Sorte pletter

Vejdirektoratet foretager hvert år en gennemgang af statsvejnettet for at finde de kryds og korte strækninger, hvor der sker flere ulykker end forventet set i forhold til trafikmængde og vejstandard - i daglig tale kaldet sorte pletter.​ 

Grå strækninger

Ud over at udpege sorte pletter foretager Vejdirektoratet også årligt en yderligere trafiksikkerhedsmæssig gennemgang af statsvejnettet - de såkaldte grå strækninger.

Grå strækninger er længere sammenhængende strækninger, hvor der ikke nødvendigvis sker markant flere ulykker end forventet, men hvor ulykkernes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafiksikkerhedstiltag. Tiltagene kan f.eks. være rumleriller, at fjerne faste genstande i rabatten eller opsætning af fartvisere.

Temaanalyser

Som supplement til det ulykkesforebyggende arbejde med sorte pletter og grå strækninger laver Vejdirektoratet analyser af ulykkestyper, som udgør en væsentlig del af ulykkeproblemerne på statsvejene. I 2018 ser Vejdirektoratet nærmere på eneulykker i åbent land og ulykker på motorveje. 

Håndbog om vejtekniske virkemidler

Du kan læse mere om effekten af forskellige typer af vejtekniske virkemidler, som rundkøsler, cykelstier, bump eller heller i publikationen Håndbog i trafiksikkerhed, der ligger under linkslisten.​​​​

Oprettet
07-03-2013.
Senest opdateret
14-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index