Søg

Reklamer og trafikfare

Vejdirektoratet arbejder for at skabe mere sikre veje. Derfor vurderer vi løbende risikoen ved forskellige disktraktorer i gadebilledet eller under kørslen, der kan fjerne trafikanternes fokus fra trafikken. Der kommer for eksempel flere og flere reklamer udendørs, og det kan være en udfordring for trafiksikkerheden.

Det er ikke kun den enkelte reklames udformning og budskab, som er afgørende for trafiksikkerheden. Det kan også være trafikmængde, trafikmønsterets kompleksitet, og den totale informationsmængde, som trafikanterne møder på stedet, der spiller ind.
 
I folderen 'Reklamer og trafikfare' kan du læse om, hvordan reklamer skal placeres, så de påvirker trafikken mindst muligt. Folderen henvender sig til vejbestyrelser og politi og indeholder gode råd og anbefalinger til den trafikale vurdering af reklamer.
 
Gode råd til opstilling af reklamer ved vejen

Reklamer bør opstilles under hensyntagen til:
• vejens udformning
• vejens omgivelser
• hastigheden på vejen
• trafikkens sammensætning
 
Reklamer bør for eksempel ikke placeres:
• ved ulykkeskryds
• i forbindelse med rundkørsler
• i kanaliserede eller lysregulerede kryds
• ved fodgængerfelter
• på steder hvor vejen er uoverskuelig

​Gode råd til indhold og reklamens format

Indholdet i reklamen bør ikke opfordre trafikanterne til at foretage pludselige køremanøvrer eller lede opmærksomheden væk fra trafikken.
 
Reklamen bør ikke have tekst, skrifttyper, symboler, farvekombinationer og form, som gør, at den kan forveksles med offentlige skilte eller trafikmeldinger fra vejmyndighederne.
 
Reklamen bør ikke have så store dimensioner, at størrelsen i sig selv kan virke opsigtsvækkende.
​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
24-08-2015.
Senest opdateret
26-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index