Søg
Har du brug for baggrundsviden om et specifikt område, eller vil du gerne have en udtalelse fra Vejdirektoratet? Så kontakt en af vores eksperter, der gerne stiller sig til rådighed for medier, organisationer og virksomheder med deres viden og kompetencer. Mød vores eksperter her:


Spørg om:
 • Fremtidens mobilitet
 • Selvkørende biler
 • Trafikale konsekvenser af nye veje
 • Infrastrukturs betydning for samfundet
Afdelingsleder Andreas Egense 
Mobil nr. 2575 4570 
 
Spørg om:
 • Trafiksikkerhed
 • Højresvingsulykker
 • Dødsulykker
 • Ulykkesstatistik
 • Cykler
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen
Mobil nr. 2238 3222
Spørg om:
 • Vejdirektoratets Trafikcenter (TC)
 • Trafikinformation
 • Beredskab
 • Signalanlæg og trafikstyring
Afdelingsleder Stine Bendsen
Mobil nr. 2126 2425
Spørg om: 
 • Trafikstatistik
 • Trafikindeks
 • Vej- og cykeltrafikkens udvikling
 • Bilparken
 • Trængsel og hastigheder
Afdelingsleder Kasper Rosenstand
Mobil nr. 6166 0227 
Mail: kar@vd.dk
Spørg om:
 • Vejprojekter i planlægningsfasen
 • VVM-undersøgelser
 • Strategiske analyser
 • Den nye Storstrømsbro
Projektleder Ulrik Larsen
Mobil:. 2259 3036
Mail: ul@vd.dk
Twitter: @ulrikpaavej
Spørg om:
 • Anlægsprojekter på tværs af landet
 • ​​​Offentlig ledelse 
Områdechef Søren Andersen
Mobil: 2294 1968
Mail: soan@vd.dk
Twitter: @AndersenVD​
Spørg om:
 • Samarbejdet med politi og redningsoperatører
 • Vintertjenesten
 • Udvikling af bedre trafikantinformation 
Områdechef Charlotte Vithen 
Mobil: 2216 7072 
Mail: cv@vd.dk
Twitter: @cvithen​ 
Spørg om:
 • Drift og vedligeholdelse af Statsvejnettet
 • Veje og broers tilstand
 • Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesudbud
Områdechef Michael Ebbesen
Mobil: 21 71 21 37
Mail: mie@vd.dk
vdnet_GHO_LThumb.jpg
Spørg om:
 • Trafikafvikling - også i forbindelse med vejarbejder
 • Særtransporter
 • Fremkommelighed på statsvejene
Områdechef Gitte Hoeg
Mobil: 2248 4128
Mail: gho@vd.dk
​​
ESL_LThumb.jpg
Spørg om: 
 • Anlægsprojekter øst for Storebælt
 • Drift og vedligehold af broer og vejene
 • Materialeteknologi og konstruktioners levetid
 • Storstrømsbroen og Fjordforbindelsen Frederikssund 
Områdechef Erik Stoklund Larsen
Mobil: 2122 4496
Mail: esl@vd.dk
​​
JAF_LThumb.jpg
​Spørg om:
 • Støjmålinger og støjdæmpende foranstaltninger
 • Støjen langs motorveje
Ingeniør Jakob Fryd
Mobil nr. 2234 3602
Mail: jaf@vd.dk


HLNI_LThumb.jpg
Spørg om:
 • Mindre anlægsprojekter - ombygning og et​ablering af rundkørsler, cyke​lstier, ramper og vejkryds m.v.
Afdelingsleder Helle Liocouras Nielsen
Mobil: 4123 5325
Mail: hlni@vd.dk
​​
NHP_LThumb.jpg
Spørg om:
 • Anlæg, drift og vedligehold af alle statsbroer
Afdelingsleder Niels ​Højgaard Pedersen
Mobil: 2527 3456
Mail: nhp@vd.dk
VLB_LThumb.jpg
Spørg om:
 • Spøgelsesbilister – herunder statistik, tiltag mod spøgelsesbilisme m.v.
 • Forbud mod lastbiloverhaling
 • Nye højere hastighedsgrænser
 • Myndigheds-  og mindre planlægningsopgaver i Nord- og Midtjylland
Afdelingsleder Ivar Sande
Mobil: 20519752

malm_LThumb.jpg

Spørg om:
 • Sektorsamarbejde
 • Myndigheds- og mindre planlægningsopgaver på Sjælland og Bornholm
Afdelingsleder Maria Meiner
Mobil: 6193 0611​

MERA_LThumb.jpg

Spørg om:
 • Erhvervslivets godstransporter, herunder særtransporter og modulvogntog
 • Myndigheds- og mindre planlægningsopgaver i Sydjylland og på Fyn
Afdelingsleder Mette Bentzen
Mobil: 5134 3047


Oprettet
23-03-2015.
Senest opdateret
06-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index