Søg

Internationale vejfora

Vejdirektoratet udveksler erfaringer og deler viden med andre fagpersoner i forskellige internationale vejfora.

Vi er således med til at sikre, at ny viden og nye metoder kommer den danske vejsektor til gode og at vi hele tiden arbejder på internationalt niveau.
 
Vejdirektoratet indgår i internationale udvalg, netværk og projekter med stor vægt på det nordiske og europæiske samarbejde.
 Du kan læse mere om de Internationale fora, som Vejdirektoratet deltager ude til venstre.
Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
08-02-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index