Søg

Vejdirektoratets kommunesamarbejder

Vejdirektoratet og landets kommuner har en lang og god tradition for samarbejder på tværs, fx inden for trafiksikkerhed, fremkommelighed eller klima og miljø. 

De overordnede mål er at tage fælles ansvar for vejsektoren, fremme netværk og skabe bedre løsninger til gavn for trafikanter, vejsektoren og samfundet i form af en velfungerende og sammenhængende infrastruktur. Samarbejdet er organiseret i forskellige fora, som står for en række aktiviteter og projekter inden for sektorudvikling. 

Folder om Vejdirektoratet og kommunernes samarbejder  

Hent folderen Katalog over sektorudviklingsfora i Vejdirektoratet 2017​ (pdf, 40 sider), der beskriver Vejdirektoratets mange samarbejdsfora med kommuner og de planlagte aktiviteter for 2017.

Læs mere om udvalgte samarbejdsfora og deres projekter, løsninger og værktøjer, som vejsektorens parter kan drage nytte af til venstre på siden. I flere tilfælde er den private del af vejsektoren, politi og interesseorganisationer partnere i samarbejdet.

Se eksempler på faglige temaer, løsninger, værktøjer og andre tiltag, som Vejdirektoratet og kommunerne står bag: ​
Cykeltrafik

Den nationale cykelkonference
 ​Vejregelportalen

Søg i vejloven

Kommunale p-regler

AfgørelserSamkørsel
Trafiksikkerhedsbyer

 

 ​


I mange samarbejdsfora deltager den private del af vejsektoren, politi samt forskellige interesseorganisationer i arbejdet sammen 
med Vejdirektoratet og kommunerne. Læs mere om udvalgte samarbejdsfora til højre på siden.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Vejdirektoratets sektorsekretariat. Kontaktoplysninger finder du til højre på siden.​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Genveje

 
 

 Se også

 
 

 Sektorsekretariat

 
Anette Jensen
Tlf.: 7244 3459
ane@vd.dk
 
Benta Grevelund Karlsson
Tlf.: 7244 2938
begk@vd.dk
 
Bettina Belsø
Tlf: 7244 3470

Dorte Mogensen 
Tlf.: 7244 2932
dmo@vd.dk
  
Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
15-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index