Søg

Vejdirektoratet som myndighed

Vejdirektoratet hører under Transportministeriet og tager sig af planlægning, anlæg, drift og vedligeholdelse af statens veje. Vi understøtter en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling med fokus på trafikanternes behov.

Vejdirektoratet vedligeholder statens veje og sikrer samtidig, at erfaringerne her fra bliver brugt i hele den danske vejsektor.

I den forbindelse fungerer vi som myndighed og vejbestyrelse, og vi kan give tilladelser efter loven om offentlige veje - også kaldet vejloven, i forhold til naboers og andres råden over statens veje. Det gælder for eksempel adgangsforhold, gravetilladelser og ledninger i vejarealet.

Behandler klager over kommuners afgørelser
Vejdirektoratet behandler også klager over de afgørelser, som kommunerne træffer efter vejloven. For eksempel ekspropriationer, bidragsfordelingen i forbindelse med vedligeholdelse af private fællesveje, adgangsforhold, gravetilladelser og ledninger i vejarealet.

Dispensationer
Derudover behandler Vejdirektoratet ansøgninger fra vejmyndigheder om godkendelse og dispensationer på vejregel- og vejafmærkningsområdet.

Oprettet
30-11-2011.
Senest opdateret
20-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index