Søg

En vej bliver til

Der kan gå mange år, fra idéen om en vej opstår, til vejen er færdig og kan åbnes for trafik.

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for at planlægge og anlægge nye statsveje i Danmark – det indbefatter både motorveje, motortrafikveje og landeveje. 

Men hvordan kan det være, at det tager så lang tid at bygge en vej? Læs om tidsforløbet i folderne i højre menu eller i teksten herunder.

Trængsel og behov analyseres

I Vejdirektoratet forsøger vi hele tiden at have et aktuelt og retvisende billede af vejnettet. Transportministeriet bestiller løbende Vejdirektoratet til at gennemføre strategiske analyser. Vejdirektoratet registrerer, hvor der opstår trængsel og kø, eller hvor trafikanterne på anden vis oplever behov for mere kapacitet på vejnettet, og vi beskriver, hvad man kan forvente af kommende udfordringer.

En analyse giver ofte et bud på, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i ny eller forbedret infrastruktur først.

Projektet til vejen undersøges

Transportministeren/Transportministeriet kan på baggrund af de strategiske analyser eller anden viden bede Vejdirektoratet om at undersøge konkrete vejprojekter. Det kan være en forundersøgelse eller en VVM-undersøgelse.

Forundersøgelser skal give en overordnet vurdering af behov og mulige løsninger på trafikale problemstillinger i et område.

Læs mere om forundersøgelser

En VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) udgør det egentlige grundlag for en beslutning om at gennemføre et konkret vejprojekt. En VVM-undersøgelse kan tage op til ca. 2 år.

Læs mere om VVM-undersøgelser

VVM-undersøgelsen og Vejdirektoratets indstilling (hvor Vejdirektoratet vurderer, hvilken løsning er bedst) udgør det politiske beslutningsgrundlag. På baggrund af dette beslutter Folketinget, om der skal bygges en ny vej i området. 

Folketinget vedtager anlægslov

For at vejprojektet kan realiseres, skal Folketinget vedtage en anlægslov, og der skal afsættes penge til projektet på finansloven. Når det er sket, kan arbejdet med at bygge vejen gå i gang. 

Jorden måles op
Efter anlægsloven er vedtaget, kortlægger landmålere området, og geoteknikere undersøger jordbunden. 
 
Læs mere om geotekniske undersøgelser
 
Når de mange undersøgelser er ovre, kan Vejdirektoratet komme med et mere præcist forslag til, hvor vejen skal ligge, og hvordan den skal se ud. 

Vejprojektet godkendes
Det er ikke udelukkende Vejdirektoratet, der beslutter, hvordan vejen skal udformes, og hvor den skal ligge. Inden projektet kan føres ud i livet, skal en uvildig Ekspropriationskommission vurdere og godkende projektet. Det sker ved en eller to besigtigelsesforretninger.

Ved en linjebesigtigelse fastlægges det, hvor vejen skal ligge, mens den mere detaljerede udformning af vejprojektet godkendes ved en detailbesigtigelse. I nogle tilfælde er det nok med en enkelt besigtigelsesforretning – det kan fx være, hvis en eksisterende vej skal udvides. 

Læs mere om linjebesigtigelse

Læs mere om detailbesigtigelse 

Læs mere om en samlet besigtigelse
 
Jorden fordeles
Hvis den nye vej anlægges i åbent land, kan flere lodsejere opleve, at vejen deler deres ejendom. Vejdirektoratet beder en jordfordelingskonsulent om at lave en plan for, hvordan jorden bedst muligt kan fordeles mellem de forskellige lodsejere i området. Det betyder i praksis, at to lodsejere kan komme til at bytte en del af deres jord, for at undgå at have en vej gennem deres mark. Planen laves i samarbejde med alle de berørte lodsejere.

Læs mere om jordfordeling
 
Arkæologer søger efter fortidsminder
Så hurtigt som muligt går arkæologerne i gang med at lede efter fortidsminder i det område, hvor den kommende vej skal bygges. Arkæologerne skal være færdige med at undersøge jorden, inden selve anlægsarbejdet går i gang, ellers risikerer man, at eventuelle fortidsminder bliver beskadiget. 

Læs mere om arkæologiske undersøgelser

For at arkæologerne kan gå i gang med at grave, inden jorden er eksproprieret, er det nødvendigt, at lodsejerne giver arkæologerne lov. Lodsejeren indgår en frivillig aftale med Vejdirektoratet. 

Læs mere om salg af jord ved aftale

Ekspropriationskommissionen erstatter jord til vejen

Det er nødvendigt at ekspropriere areal til vejen. Det er Ekspropriationskommissionen, der eksproprierer jorden. De borgere, der må af med jord, får erstatning. 

Læs mere om ekspropriation 

Selve byggeriet går i gang

Selve byggeriet kan først gå i gang, når Vejdirektoratet har fået areal til vejen. Ved en offentlig licitation afgøres det, hvilken entreprenør der skal udføre anlægsarbejderne. Ofte begynder entreprenøren med at bygge broer. Derefter skal jorden reguleres, så den er stabil og holdbar, og til slut skal der flere lag grus og asfalt på vejen. Endelig skal der males striber på vejen og sættes autoværn og skilte op. 

Læs mere om anlægsarbejdet

Vejen åbner

Vejen står klar og kan åbnes for trafik.

Oprettet
30-11-2011.
Senest opdateret
20-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index